Rüzgar Enerji Santrallerinin bulunduğu yerlerdeki hava şartlarından dolayı, türbinlerin kanatlarında yeterli derecede ve düzenli olarak inspection yapılamamaktadır. Ayrıca, düzenli inspection sonrasında yapılmayan bakım ve onarım çalışmalarından kaynaklı türbinlerin işletme ömürleri azalarak enerji üretim verimliliği düşmektedir. Türkiye ve çevresindeki Rüzgar Enerji Santralleri’ne yönelik inspection, bakım, onarım ve retrofit hizmetleri sunan Ülke Enerji, Drone teknolojisini kullandığı 3DXTM platformu sayesinde Rüzgar Türbini kanatlarına hızlı ve güvenli denetimi otonom şekilde uyguluyor.


Planlamadan uygulamaya, raporlama ve iyileştirmeye kadar her aşamasında oldukça zahmetli geçen rüzgar türbini bakım süreçlerinde uygulanan geleneksel yöntemler, oluşturdukları zaman ve maliyet kaybına rağmen hata oranı oldukça yüksek sonuçlar veriyor. Yeterli ve sağlıklı verinin toplanamaması ay zamanda hasarlı bölgelere doğru müdahalenin yapılamaması gibi nedenlerle işlevsiz hale gelen kanatlar, kısa süre içerisinde rüzgar türbinlerinin bile işlevsiz hale gelmesine yol açabiliyor.

Rüzgar Türbini kanat inspection çalışmalarına son teknolojiyi adapte eden Ülke Enerji, sunduğu 3DXTM inspection platformu sayesinde yükseklik ve zorlu kış şartlarında bile Rüzgar Türbinlerinde eksiksiz çalışma yapabiliyor. Binlerce kanadın tek bir ara yüz üzerinden takip edilebildiği bu platform, kanatlara dair pek çok önlemin en kısa sürede ve etkili şekilde alınmasını sağlarken tamir ihtiyaçlarını da optimum zamanda belirleyerek ekonomik şekilde onarılmasını sağlıyor.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Rüzgar Türbini Kanat BakımıDrone Teknolojisiyle Fark Yaratıyor!

Saha planlaması yapılarak, otonom uçuş gerçekleştirilir, sonrasında toplanan veriler kanat uzmanları tarafından incelenerek raporlanır ve bulut sisteminde saklanır. 3DX™ inspection platformu, Rüzgar Türbini kanatlarına yönelik kapsamlı (ortalama 700 fotoğraf) inspection işlemini 1 saat içerisinde (3 kanat) tamamlanabilmesini; bu sayede türbin duruş süresi minimize edilerek maksimum enerji üretimine destek sağlanmaktadır.

Rüzgar Türbini kanatlarında 6 farklı açıdan %100 tarama ile kör nokta bırakmayan bu yeni teknoloji, topladığı yüksek çözünürlüklü görsellerle en küçük hasarları bile algılıyor. Yapay zeka desteği ve drone teknolojisinin bir araya geldiği platformda kanatlardaki hasarlar ile ilgili doğru, hızlı ve otonom bir değerlendirme oluşturan 3DX™, fark edilen kusurları da hasar öncelik durumuna göre sıralıyor. Böylece onarım aşamasına nereden başlanılması gerektiği ve hasarın derecesinin ne olduğuna dair türbin kanatları hakkında veri sağlayan platform, kıyaslama ve trend analizi için güvenilir bilgilerle dolu, aksiyon almaya uygun dataların olduğu bir veri tabanı oluşturuyor. Veri tabanının bulut servislerinde tutulması da verilerin güvenliğini ve hızlı ulaşılabilirliğini sağlıyor.